FAQ – få svar på de hyppigst stillede spørgsmål

Overvejer du at søge Bredbåndspuljen 2020? Så får du her en opsummering af de væsentligste kriterier fra Energistyrelsen.

Byder Fibia på projekter fra Bredbåndspuljen?
Ja Fibia byder på relevante projekter inden for det forsyningsområde, som Fibias ejere – energiselskaberne SEAS-NVE og NRGI – dækker. Det er tredje gang, Fibia deltager i Bredbåndspuljen.

Hvordan tjekker jeg, om jeg kan få støtte?
Du kan tjekke din adresse på Energistyrelsens hjemmeside for Bredbåndspuljen. Hvis din adresse er markeret med en gul prik (maksimal hastighed på 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload) er du berettiget til at søge tilskud fra Bredbåndspuljen. Er din adresse markeret med en hvid prik, kan du ikke få tilskud.

Hvem kan søge?
Ansøgninger til Bredbåndspuljen kan indsendes af sammenslutninger af borgere og virksomheder eller af kommuner på vegne af de lokale borgere og virksomheder. Fibia byder udelukkende på projekter inden for vores ejeres forsyningsområde.

Hvordan gør jeg mit projekt så attraktivt som muligt?
Du skal først og fremmest sørge for, at dit projekt opnår så mange point efter Energistyrelsens pointmodel, at dit projekt kommer i spil til støttekroner.Se pointmodel og øvrige kriterier for tilskud på Energistyrelsens hjemmeside

Hvad er vigtigst for pointscoren?
Se alle kriterierne for at søge i vejledningen fra Energistyrelsen.

Skal jeg selv betale noget?
Ja, alle tilmeldte adresser i et projekt skal betale et beløb for tilslutningen – minimum 4.000 kr. i gennemsnit. Der gives flere point til projektet, jo højere den gennemsnitlige egenbetaling er. Der er dog et loft på egenbetaling på gennemsnitligt 10.000 kr. pr. tilmeldt adresse. Projektet kan derudover få tilskud fra kommunen. I ansøgningen skal der stå, hvilket beløb der skal dækkes af bredbåndsudbyderen, og hvor stort et beløb, der søges om fra Bredbåndspuljen.

Kan egenfinansieringen blive højere end aftalt, hvis omkostningerne er højere end først antaget?
Nej, bredbåndsudbyderen bærer risikoen for evt. højere etableringsomkostninger.

Skal jeg have et produkt fra Fibia, hvis vores projekt vælger jer?

Har du givet fuldmagt til sammenslutningen har du samtidig overdraget både valget af leverandør af fibernettet og bestilling af tilslutningen til fibernettet og eventuelt bredbåndsabonnement.

Afhængig af sammenslutningen aftale med Fibia kan der samtidig aftales bestilling på et attraktivt bredbåndsprodukt.
Det betyder, at hvis sammenslutningen vælger Fibia som leverandør af fibernettet, og projektet tildeles støtte, så vil Fibia kunne levere Waoo internetprodukter efter aftale med sammenslutningen.

Må jeg lave en aftale med Fibia eller en anden udbyder med det samme?
Nej, når dit projekt er klar og lever op til alle kriterierne, skal det offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside. Det skal som minimum være synligt for udbyderne i 3 uger. Klik her for at se, hvordan du annoncerer via en særlig formular.

Hvornår ved vi, om projektet er tildelt støtte?
Energistyrelsen forventer at have fordelt midlerne i Bredbåndspuljen 2020 senest 31. december 2020.

Er dit projekt blandt de tilskudsberettigede, og vælger I Fibia til at stå for etableringen, udarbejder Fibia en samlet produktionsplan for projektet. Det er udelukkende de adresser, der er med i projektet, som bliver tilsluttet i første omgang.

Hvad sker der, hvis projektet ikke får tilskud?
Hvis projektet ikke tildeles midler fra Bredbåndspuljen, bliver adresserne i området ikke forsynet med bredbånd. 

Er der noget, som jeg skal være særligt opmærksom på?
Du skal være opmærksom på, at Energistyrelsen har meddelt, at der løbende kan komme ændringer til kriterierne på baggrund af politiske justeringer.

Hvor kan jeg finde mere viden om ansøgningsprocessen?
Energistyrelsens hjemmeside kan du finde en overskuelig tjekliste over de ting, du som ansøger skal være opmærksom på.

Tilbage til Bredbåndspuljen