Benyt håndværkerfradraget

Træk etableringsudgiften fra i skat

Når du får etableret fibernet til din helårsbolig eller dit fritidshus, kan du trække udgiften til etablering fra i skat. Med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev BoligJobordningen gjort permanent. Ordningen, som også kendes under navnet håndværkerfradraget, giver skattefradrag for 12.000 kroner for hver myndig person i husstanden på forbedringer af boligen, herunder etablering af fibernet. Værdien af fradraget er ca. en tredjedel af udgiften, afhængigt af dine personlige skatteforhold.

Sådan benytter du fradraget

Skats hjemmeside kan du finde vejledning til, hvordan du indberetter fradraget, og hvad du skal være særligt opmærksom på. 

Læs mere om Boligjobordningen på Skatteministeriets hjemmeside.

Vi gør det nemt for dig

Vi udspecificerer din regning med alle nødvendige oplysninger. Tilslutningsprisen dækker arbejdsløn til etableringen af fibernet, og hele beløbet kan derfor trækkes fra. Dermed kan du nemt gøre brug af håndværkerfradraget, hvis du lever op til kriterierne.

Vedr. Statens Bredbåndspulje: Det er ikke muligt at få fradrag for udgifter til arbejde, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger. Derfor er reglerne for BoligJobordningen ikke gældende i forbindelse med Statens Bredbåndspulje, og tilskud fra puljen kan ikke kombineres med muligheden i BoligJobordningen (håndværkerfradraget) for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af fiberbredbånd.