Sådan får din forening fibernet - trin-for-trin

Uforpligtende samtale

Sidder du i bestyrelsen i en boligforening, starter vejen til en fiberløsning fra Fibia med en snak med en af vores kompetente rådgivere. Vi kommer meget gerne forbi til en indledende og uforpligtende snak om jeres nuværende situation og ønsker til en fremtidig løsning. Vi skitserer mulighederne og finder i fællesskab ud af, hvad der er det rigtige for netop jeres forening.

Gennemgang af løsningsforslag

Inden vi præsenterer dig og dine bestyrelseskolleger for et samlet løsningsforslag, kigger en projektleder fra vores tekniske afdeling på det skitserede løsningsforslag. Ofte vil jeres forening blive besigtiget af netop projektlederen for at sikre, at løsningsforslaget er realiserbart.

Udarbejdelse af tilbud

Ud fra informationer fra projektlederen udarbejder Fibia-rådgiveren et konkret tilbud til jer, som I kan drøfte i bestyrelsen.

Beboermøder

Når I i bestyrelsen har gennemgået tilbuddet og har fået besvaret eventuelle spørgsmål, så afhænger det videre forløb af beslutningsprocessen i jeres forening.

I de fleste tilfælde afholdes beboermøde, hvor vi møder op og informerer beboerne om mulighederne med en fiberforbindelse fra Fibia. Ved dette beboermøde kan der også afholdes en afstemning – dette kan også ’gemmes’ til en senere generalforsamling.

Aftale og projektplan

Når I har truffet beslutning om, at I ønsker en fiberløsning fra Fibia, indgås aftale og herefter vil vi præsentere jer for en detaljeret projektplan, der beskriver forløbet frem til den aftalte opstartsdato.

Udsendelse af breve til beboere

Vi udsender velkomstbrev til samtlige beboere i jeres forening, hvor vi informerer om den nye aftale. Vi sørger naturligvis også for diverse varslinger i forhold til etablering af fibernet i jeres forening.

Eventuelt informationsmøde

Efter behov afholder vi endnu et informationsmøde, hvor jeres beboere kan komme og stille spørgsmål og aflevere bestillinger på de produkter, de måtte ønske.

Spørgsmål undervejs

I hele forløbet er medlemmer af bestyrelsen naturligvis meget velkomne til at kontakte Fibia-rådgiveren. Vi sidder naturligvis også klar ved telefonerne i vores kundecenter til at hjælpe beboerne.

Book et møde

Kontakt os for at aftale et uforpligtende møde med en af vore rådgivere – så kigger vi sammen på mulighederne for en fiberløsning til netop din forening.

Book et møde

Book et møde

og hør mere om fibernet til din forening

 

Book et møde